Stichting

De Stichting Organisatie Anselmus Colloquium werd op 18 juli 1989 opgericht door de apothekers Jasper Fokkens en Josef Tukker en de chemici Tom Sam en Wim Hespe, die in industrie en op universiteit betrokken waren bij geneesmiddelresearch. Zij vonden elkaar in een gemeenschappelijke belangstelling voor de beïnvloeding van de therapeutische effectiviteit van geneesmiddelen via manipulaties van toedieningsvormen en -wegen. De vraag in hoeverre de nieuwe, geavanceerde formuleringen succesvol zijn, werd alleen in gespecialiseerde bladen uit de doeken gedaan, en dan vaak nog fragmentarisch. Hier lag voor de oprichters de uitdaging: het verschaffen van overzichtelijke informatie over de nieuwste ontwikkelingen in de farmaceutische technologie, in samenhang met de farmacotherapie.
Op 22 november 1989 vond in Utrecht het eerste Anselmus Colloquium plaats, “Gereguleerde afgifte, technologische principes en therapeutische toepassing van orale controlled release systemen”. Op 12 september 2018 vond in Utrecht het laatste Anselmus Colloquium plaats, “Van digitalis naar digitaal; de opmars van de persoonlijke farmacotherapie”.

Het Anselmus Colloquium werd jaarlijks in november gehouden, met een herhaling van het Colloquium in het voorjaar indien het aantal inschrijvingen de capaciteit te boven ging.

De Stichting organisatie bleek ook in staat om zich intern regelmatig te vernieuwen door nieuwe apothekers uit de universitaire en industriële wereld aan te trekken om jaarlijks een wervelend programma te organiseren.

De doelstelling van de Anselmus Stichting resulteerde in de volgende activiteiten:

  • het gedurende 30 jaar organiseren van een jaarlijkse themadag (het Anselmus Colloquium) over een farmaceutisch-technologisch onderwerp en dit te belichten vanuit een therapeutische invalshoek. De lezingen werden gepubliceerd als “Proceedings”
  • het instellen van een Anselmus Stimuleringsprijs voor onderzoek op het brede terrein van de farmaceutische technologie. Deze prijs is tot en met 2007 uitgereikt.
  • het uitgeven van het boek “Innovations in drug delivery – impact on pharmacotherapy”, 1990