Doelgroep

De themadagen waren primair bestemd voor openbaar en ziekenhuisapothekers, die zich op de hoogte wilden stellen van nieuwe farmaceutische ontwikkelingen. Daarnaast stonden de themadagen ook open voor studenten, aio’s, industrie-apothekers, universitaire en industriële medewerkers en geïnteresseerden uit andere beroeps­groepen, zoals artsen, diëtisten e.d. Ook Vlaamse collegae waren van harte welkom.

De Stichting Organisatie Anselmus Colloquium was gecertificeerd voor nascholing van openbaar en ziekenhuisapothekers door KNMP en NVZA.