Doelgroep

De themadagen zijn primair bestemd voor openbaar en ziekenhuisapothekers, die zich op de hoogte willen stellen van nieuwe farmaceutische ontwikkelingen. Daarnaast staan de themadagen ook open voor studenten, aio’s, industrie-apothekers, universitaire en industriële medewerkers en geïnteresseerden uit andere beroeps­groepen, zoals artsen, diëtisten e.d. Ook Vlaamse collegae zijn van harte welkom.

De Stichting Organisatie Anselmus Colloquium is gecertificeerd voor nascholing van openbaar en ziekenhuisapothekers door KNMP en NVZA.

Deelname aan het Anselmus Colloquiumde themadag, levert punten op in het kader van de herregistratieregeling openbaar en ziekenhuisapothekers.

Nadere informatie kan worden aangevraagd via het Contactformulier