Themadag 2017

Altijd onrust in het hoofd

Achtergrond en behandeling van psychische aandoeningen.

 

Datum: woensdag 13 september 2017
Locatie: Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht

 

Psychische aandoeningen vormen – het is een cliché – een slecht-begrepen groep van aandoeningen. Voeger leidde het gebrek aan farmacotherapeutische opties tot situaties waarin gezin, familie en samenleving geen oplossing hadden voor de patiënt. Ten gevolge hiervan dreef deze laatste naar de rand van de samenleving, of erover heen. Sinds halverwege vorige eeuw openden inzichten in pathofysiologie en ‘drug discovery’-technieken de deur van een arsenaal aan psychofarmaco-therapeutische mogelijkheden, alle met beperkingen. Ondanks deze innovaties zien we de laatste jaren, samenhangend met andere ontwikkelingen in de gezondheidszorg, weer een toename van meldingen van ‘verwarde personen’ in de publieke ruimte.

Het Anselmus Colloquium 2017 zet de schijnwerpers op de huidige inzichten, mogelijkheden en beperkingen van de behandeling van psychische aandoeningen. Zes deskundige sprekers zullen het thema belichten vanuit verschillende hoeken, alle zeer relevant voor de apotheker in zijn of haar rol als zorgverlener.

De beladen classificatie van psychische aandoeningen in DSM-5 wordt besproken, en in het bijzonder worden bipolaire aandoeningen en schizofrenie nader toegelicht. Eén lezing is gewijd aan de behandeling van schizofrenie, met aandacht voor de vraag waarom clozapine zo bijzonder is. Twee lezingen besteden aandacht aan respectievelijk de classificatie en de behandeling van gedrags-ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Is ADHD inderdaad een stoornis bij het kind, of juist van de omgeving, en wat doet methylfenidaat met het groeiende brein? Welke mogelijkheden bieden toedieningsvormen bij het verbeteren van de farmacotherapie van psychische aandoeningen? En wat kan de openbaar apotheker doen voor de patiënt, bijvoorbeeld bij problemen met therapietrouw, het insluipen en afbouwen van antidepressiva, en bij het overzetten op andere middelen? Dit is slechts een greep uit de vragen die onze 6 sprekers met u zullen behandelen.

Bent u een verward persoon op het terrein van de farmacotherapie van psychische aandoeningen? Dan bent u in goede handen bij het Anselmus Colloquium 2017.

 

Na iedere presentatie volgt een quiz! Dus neem uw smartphone mee naar het Colloquium!

10.00______ _ Opening en welkom
10.05 – 10.55 Bipolaire stoornis en schizofrenie
Spreker: dr J Terpstra, psychiater/psychofarmacoloog GGz Centraal RVZe Flevoland
10.55 – 11.45 Clozapine als hoeksteen bij de behandeling van therapieresistente schizofrenie: waar moet je op letten?
Spreker: dr AFY Al Hadithy, ziekenhuisapotheker Parnassia Groep
11.45 – 12.00 Koffie/thee
12.00 – 12.50 Gedragsstoornissen: etiologie en achtergrond
Spreker: prof dr JK Buitelaar, Radboud UMC
12.50 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.20 Farmacologie en behandeling van gedragsstoornissen
Spreker: prof dr JK Buitelaar, Radboud UMC
14.20 – 15.10 Toedieningsvormen
Spreker: dr LGJ de Leede, CEO Exelion
15.10 – 15.20 Snelle versnapering
15.20 – 16.10 Wat kan de openbaar apotheker doen voor de patiënt met een psyschische aandoening?
Spreker: drs C Ballieux, Apotheek Pluymakers Utrecht
16.10 Afsluiting en borrel

Na iedere presentatie volgt een quiz! Dus neem uw smartphone mee naar het Colloquium!