Vacature

Vanwege wisselingen in de samenstelling van ons Bestuur zijn wij op zoek naar een tweetal nieuwe leden.

Kandidaten hebben een netwerk in de ziekenhuisfarmacie, farmaceutische industrie, of life sciences/ biotech, en zij zijn overtuigd van de waarde van farmaceutische technologie bij het ontwikkelen van werkzame en veilige nieuwe farmacotherapeutische produkten. Kandidaten hebben sprankelende ideeën over het presenteren van de toegevoegde waarde van de farmaceutische technologie in het post-academisch curriculum voor openbaar apothekers.

Tijdsbesteding is ca 5 vergaderavonden per kalenderjaar, meestal in de regio Utrecht, en het voorbereiden van colloquia zoals de eigen kalender het toelaat, in de ordegrootte van enkele uren per maand.

Graag aanmelden via de website of e-mailcontact via de huidige voorzitter (hoogdalemewoudvan [APENSTAARTJE] prahs [ PUNT] com).